Provozní řád

  1. Již při příchodu do muzea se v jeho okolí chováme tak, abychom neobtěžovali kolemjdoucí na ulici a ostatní občany.
  2. V prostorách muzea se chováme slušně a ohleduplně. Nepoškozujeme, či neznečišťujeme exponáty, prostory muzea ani jeho okolí. Počínáme si tak, abychom sobě ani ostatním návštěvníkům nezpůsobili újmu na zdraví, či majetku. Každý návštěvník zodpovídá sám za sebe, mladším 18ti let je vstup povolen v pouze v doprovodu plnoleté osoby, která za ně zodpovídá.
  3. Vstup do muzea je možný pouze na základě předchozí online rezervace. Online rezervace nikoho neopravňuje ke vstupu do muzea a nezavazuje obsluhu, aby byl návštěvník do muzea vpuštěn. Pouze obsluha určuje, zda bude návštěvník vpuštěn do prostor muzea a to bez vysvětlení.
  4. Pro Vaše vlastní občerstvení je určeno posezení se stolem v přízemí. U exponátů prosím nejezte ani nepijte. Exponátů určených k vyzkoušení se dotýkáme pouze čistýma rukama. Pro Vaší potřebu jsou zde toalety.
  5. Z důvodů bezpečnosti je v prostorách muzea zakázáno běhat. Žádáme návštěvníky, aby si počínali opatrně, exponáty jsou staré i desítky let a otřesy a nárazy jim nedělají dobře. Pro hraní her ovládaných pohybem je určen prostor, který je na podlaze vyznačený reflexní páskou.
  6. V muzeu a jeho okolí je přísně zakázáno kouřit, či manipulovat se sirkami, zapalovačem a jakýmkoli ohněm. Je zakázáno požívat alkohol a jiné návykové látky.
  7. Je zakázáno se pohybovat v prostorách muzea a jeho okolí bez platné rezervace a mimo otevírací dobu.